Sälja bil

Nej, du förbinder dig inte till något och det är helt kostnadsfritt. Vi kontaktar dig och ger dig en värdering på ditt fordon, som du själv avgör om du vill acceptera eller inte. 

Hos oss gör du en hållbar bilaffär, både ekonomiskt och marknadsmässigt. Vi ger alltid ett konkurrenskraftigt och rättvist pris för bilen som baseras på marknaden idag och fordonets skick. Vi utmanar gärna inbytespriser!

Det pris vi kan erbjuda beror på flera faktorer. Dels så beror det på bilens skick, körsträckan och hur populär din bilmodell är just idag. 

Ja, det kan du. Vi löser krediten och skulden på bilen och eventuellt överskott betalas ut till dig. 

Att skicka in en intresseanmälan får att få en värdering är helt kostnadsfritt. Om du accepterar vårt bud gör vi alltid en oberoende kontroll och besiktning för att säkerställa att bilen är i normalt skick i förhållande till dess ålder och körsträcka. Skulle bilen underkännas vid denna kontroll står du för besiktningskostnaden på 1500kr. 

Om bilen får en skada så rekommenderar vi att du reparerar den. Eventuellt kan prisavdrag komma att göras i samband med kontroll och besiktning av bilen. 

Konsumenträtt & Garantier

Nöjda kunder är vår viktigaste tillgång. Därför är det en självklar del i vårt arbete att se till att du som kund upplever en god service och en bra kvalitet på det fordon som du köpt.

Är du missnöjd med ditt köp eller upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Börja då med att kontakta oss på 010-550 00 30. Du kan även använda den här blanketten för att lämna ett klagomål: Klagomål PDF

Skulle du inte vara nöjd med vår handläggning av ditt ärende kan du även föra det vidare till en extern part för en opartisk bedömning:

Vid distansförsäljning gäller, utöver bifogade avtalsvillkor, lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som bland annat innefattar ångerrätt. Ångerrätt innebär att en konsument har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från mottagandet av en beställd vara. För att ha rätt till full återbetalning för en vara får inte varan hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle varan hanteras utöver detta har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad varan minskat i värde. För att ångra ett köp ska konsumenten, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande till vår kundtjänst på info@bilmaklarna.se. Det går också bra att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram här.

Varan skall återsändas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Fraktkostnader och expeditionsavgifter står konsumenten själv för. Vid utnyttjande av ångerrätten står konsumenten för risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under handläggningstiden, ångerfristen eller transporten. Det åligger kunden att säkerställa att varan levereras i samma skick som då köpet genomfördes. Varan är i kundens ägo tills vi mottagit returen. Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot meddelandet om utövande av ångerrätten. Vid ånger av en vara får vi dock vänta med återbetalningen tills vi tagit emot varan. 

Om du upptäckt ett fel på din nya bil skall du snarast möjligt kontakta oss via telefon: 010-550 00 30 eller mail: info@bilmaklarna.se. Vi arbetar alltid i enlighet med Konsumentköplagen och har utöver regelverken även olika typer av garantier på de fordon vi säljer. Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid reparerar vi felet kostnadsfritt vid den verkstad som vi hänvisar till. 

En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar du som konsument din rätt att göra gällande garantianspråk. Som fel räknas inte normal förslitning och ett begagnat fordon kan ibland, i förhållande till pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel. Bilmäklarna har rätt att debitera kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation.

För att du som bilköpare skall känna dig trygg med ditt bilköp så säljer vi endast noggrant testade och kontrollerade bilar. Med vår kostnadsfria Bilmäklargaranti får privatkunder som köper en bil hos oss extra köptrygghet.

Garantinivåer

  • Garantipaket 6 månader Gäller fordon som är högst 36 månader gamla och har gått max 50 000 km vid köptillfället. Garantin gäller i 6 månader eller vid en körsträcka på max 5 000 km.
  • Garantipaket 3 månader Gäller fordon som är högst 72 månader gamla och har gått max 100 000 km vid köptillfället. Garantin gäller i 3 månader eller vid en körsträcka på max 3 000 km.
  • Trafiksäkerhetsgaranti 3 månader Garantin gäller i 3 månader eller max 2 500 km körsträcka för fordon med ett försäljningspris över 50 000:-.
  • Trafiksäkerhetsgaranti 1 månad Garantin gäller i 1 månad eller max 1 000 km körsträcka för fordon med ett försäljningspris under 50 000:-.

Garantin gäller från leveranstillfället. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen. Garanti lämnas ej på bilar som säljs som renoveringsobjekt.

Bilmäklargaranti
Vår Bilmäklargaranti omfattar fel på bilen med undantag för radio, larm, eftermonterad utrustning samt modifierade motorer.

Trafiksäkerhetsgaranti
Trafiksäkerhetsgaranti omfattar fel på bilen relaterade till trafiksäkerhet kopplade till kontrollbesiktningens punkter. Undantaget är komponenter i system för avgasrening.

Garantierna gäller ej:
– Vid bristande underhåll eller normalt slitage.
– Fordonet har brukats på ett onormalt sätt.
– Följdskador p.g.a. att bilen framförts med ett fel. 
– Ändring/ombyggnation av bilen som sannolikt har inverkat på felets uppkomst.
– Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.
– Fordon som exporteras.

En nybilsgaranti lämnas av den försäljare som sålde bilen då den var helt ny. Hur länge en bil har nybilsgaranti och vad garantin omfattar skiljer sig från märke till märke. Om din bil omfattas av nybilsgaranti när du köpt den så står det oftast i varudeklarationen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa dig med ärenden som omfattas av nybilsgarantin, utan då måste du vända dig direkt till märkeshandlaren.

Din integritet är viktig för oss. Här kan du läsa vår personuppgiftspolicy.