Sälja bil

Är en intresseanmälan bindande?

Nej, du förbinder dig inte till något och det är helt kostnadsfritt. Vi kontaktar dig och ger dig en värdering på ditt fordon, som du själv avgör om du vill acceptera eller inte. 

Varför ska jag använda Bilmäklarna?

Hos oss gör du en hållbar bilaffär, både ekonomiskt och marknadsmässigt. Vi ger alltid ett konkurrenskraftigt och rättvist pris för bilen som baseras på marknaden idag och fordonets skick. Vi utmanar gärna inbytespriser!

Vad får jag betalt för bilen?

Det pris vi kan erbjuda beror på flera faktorer. Dels så beror det på bilens skick, körsträckan och hur populär din bilmodell är just idag. 

Jag har lån eller leasingavtal på bilen. Kan jag sälja den ändå?

Ja, det kan du. Vi löser krediten och skulden på bilen och eventuellt överskott betalas ut till dig. 

Vad kostar tjänsten?

Att skicka in en intresseanmälan får att få en värdering är helt kostnadsfritt. Om du accepterar vårt bud gör vi alltid en oberoende kontroll och besiktning för att säkerställa att bilen är i normalt skick i förhållande till dess ålder och körsträcka. Skulle bilen underkännas vid denna kontroll står du för besiktningskostnaden på 1500kr. 

Vad händer om bilen får en skada efter värderingen?

Om bilen får en skada så rekommenderar vi att du reparerar den. Eventuellt kan prisavdrag komma att göras i samband med kontroll och besiktning av bilen. 

Konsumenträtt & Garantier

Vad gör jag om jag är missnöjd?

Nöjda kunder är vår viktigaste tillgång. Därför är det en självklar del i vårt arbete att se till att du som kund upplever en god service och en bra kvalitet på det fordon som du köpt.

Är du missnöjd med ditt köp eller upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Börja då med att kontakta oss på 010-550 00 30. Du kan även använda den här blanketten för att lämna ett klagomål: Klagomål PDF

Skulle du inte vara nöjd med vår handläggning av ditt ärende kan du även föra det vidare till en extern part för en opartisk bedömning:

Har jag ångerrätt på mitt köp?

Om du handlar en bil som omfattas av vårt Omtankepaket så har du alltid två veckors ångerrätt. 

Önskar du nyttja ångerrätten skall du snarast ta kontakt med oss via telefon: 010-550 00 30 eller mail: info@bilmaklarna.se. Du kan även välja att skicka in Konsumentverkets blankett för ångerrätt här.

Hur reklamerar jag ett fel?

Om du upptäckt ett fel på din nya bil skall du snarast möjligt kontakta oss via telefon: 010-550 00 30 eller mail: info@bilmaklarna.se. Vi arbetar alltid i enlighet med Konsumentköplagen och har utöver regelverken även olika typer av garantier på de fordon vi säljer. Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid reparerar vi felet kostnadsfritt vid den verkstad som vi hänvisar till. 

En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar du som konsument din rätt att göra gällande garantianspråk. Som fel räknas inte normal förslitning och ett begagnat fordon kan ibland, i förhållande till pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel. Bilmäklarna har rätt att debitera kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation.

Vad lämnar Bilmäklarna för garantier?

För att du som bilköpare skall känna dig trygg med ditt bilköp så säljer vi endast noggrant testade och kontrollerade bilar. Med vår kostnadsfria Bilmäklargaranti får privatkunder som köper en bil hos oss extra köptrygghet.

Garantinivåer

  • Garantipaket 6 månader Gäller fordon som är högst 36 månader gamla och har gått max 50 000 km vid köptillfället. Garantin gäller i 6 månader eller vid en körsträcka på max 5 000 km.
  • Garantipaket 3 månader Gäller fordon som är högst 72 månader gamla och har gått max 100 000 km vid köptillfället. Garantin gäller i 3 månader eller vid en körsträcka på max 3 000 km.
  • Trafiksäkerhetsgaranti 3 månader Garantin gäller i 3 månader eller max 2 500 km körsträcka för fordon med ett försäljningspris över 50 000:-.
  • Trafiksäkerhetsgaranti 1 månad Garantin gäller i 1 månad eller max 1 000 km körsträcka för fordon med ett försäljningspris under 50 000:-.

Garantin gäller från leveranstillfället. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen. Garanti lämnas ej på bilar som säljs som renoveringsobjekt.

Vad täcks av Bilmäklargarantin?

Bilmäklargaranti
Vår Bilmäklargaranti omfattar fel på bilen med undantag för radio, larm, eftermonterad utrustning samt modifierade motorer.

Trafiksäkerhetsgaranti
Trafiksäkerhetsgaranti omfattar fel på bilen relaterade till trafiksäkerhet kopplade till kontrollbesiktningens punkter. Undantaget är komponenter i system för avgasrening.

Garantierna gäller ej:
– Vid bristande underhåll eller normalt slitage.
– Fordonet har brukats på ett onormalt sätt.
– Följdskador p.g.a. att bilen framförts med ett fel. 
– Ändring/ombyggnation av bilen som sannolikt har inverkat på felets uppkomst.
– Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.
– Fordon som exporteras.

Omfattas min bil av nybilsgaranti?

En nybilsgaranti lämnas av den försäljare som sålde bilen då den var helt ny. Hur länge en bil har nybilsgaranti och vad garantin omfattar skiljer sig från märke till märke. Om din bil omfattas av nybilsgaranti när du köpt den så står det oftast i varudeklarationen. Vi har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa dig med ärenden som omfattas av nybilsgarantin, utan då måste du vända dig direkt till märkeshandlaren.

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss. Här kan du läsa vilka personuppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dessa uppgifter.